-Folkelig trim og umenneskelig konkurranse!

Vi ønsker alle sammen hjertelig velkommen til Terrengkarusellen 2019. Vi arrangerer terrengløp tilpasset alle med varierende distanser. Alle løp har trimklasse uten tidtaking og konkurranseklasse med tidtaking. Årets karusell består av totalt 14 løp  i Estenstadmarka, Bymarka, Leinstrandmarka og Lade. Du har ikke bare mulighet til å bli i bedre form, men også bli kjent på nye steder! Første løp er på Ladestien torsdag 25 april.

NYHET 2019! Årets siste løp arrangeres lørdag 5 oktober. Her kan du velge mellom kort distanse på 5,5 km eller lang distanse 21 km( halv maraton).

På alle våre løp velger du selv om du vil gå, jogge eller løpe fort! Bli med på enkelt-løp eller hele karusellen, dette er helt opp til deg!

Du er velkommen – uansett alder, form og figur. Har du ingen form er du spesielt velkommen og ta gjerne med deg arbeidskolleger, venner og familie til felles trim.

 

Starttidspunkt

Alle løp arrangeres torsdager, unntatt sesongens siste løp «Bymarka rundt» som arrangeres lørdag 5 oktober kl 11.00.

Trimklasse: Start når du vil i tidsrommet kl 17.30-18.30.

Konkurranseklasse: Fellestart kl 18:30

Deltakeravgift

Karusell (14 løp) : 800 kr

Karusell Høst( 6 løp): 350 kr

Enkelt løp: 150,-

Man trenger ikke lisens for å delta.

Påmelding

All påmelding skjer ved oppmøte løpsdagen. Bymarka rundt 5 oktober er fulltegnet!

Tidtaking

Vi benytter EQtiming som er en elektronisk tidtaking. På baksiden av startnummeret er det festet en tidtakingschip. Denne må ikke fjernes!

Klasseinndeling

Damer 15-39 år, Damer 40-49 år, Damer 50-59 år, Damer 60-69 år, Damer 70 år og eldre.

Herrer 15-39 år, Herrer 40-49 år, Herrer 50-59 år, Herrer 60-69 år, Herrer 70 år og eldre.

Trimklasse

De som skal delta i trimklassen bruker også startnummer, men har ingen tidtaking. Alle som skal delta i trim må skrive seg på egen «trimliste» i sekretariatet

Startnummer

Alle får nye startnummer for sesongen 2019. Dette leveres ut ved oppmøte til løpet. Startnummeret er personlig og brukes gjennom hele sesongen. Startnummeret festes god synlig på brystet. Tidtaking chip er festet bak nummeret, og må ikke fjernes. Mister du eller har glemt nummer kjøpes nytt startnummer for 50 kr.

Resultater

Uoffisielle resultater blir publisert umiddelbart etter løpet. Endelig resultatliste er klar innen kl 22.00 løpsdagen.

Premiering

Uttrekkspremier blant alle som har deltatt på 8 løp. Trekkes ut på sesongens siste løp.

Når det gjelder glasspremier, til de som samler på dette, vil det fortsatt bli mulig å bestille dette til kostpris. Du er fortsatt med på trekningen av de andre premiene hvis du kvalifiserer til det:-) Bestilling kan gjøres på epost til may-britt.stokke@bedriftsidretten.no innen 1 september.

Førstehjelp

Alle i vår arrangør stab har førstehjelpkurs, samt at vi har med oss en sykepleierstudent. Nødvendig førstehjelpsutstyr og hjertestarter finnes i vårt påmeldingstelt.  Når løpet er ferdig sykler vi alltid gjennom løypen for kontroll.

 

Arrangør

Midt-Norge Sør Bedriftsidrettkrets

 

All deltagelse skjer på eget ansvar, og arrangør fraskriver seg alt ansvar for eventuelle skader og andre ulykker. Forsikring er frivillig, og kan bestilles på Bedriftsidrettens hjemmeside.