Lengde: 3,9 km

Løypebeskrivelse: Start og mål nede på gress sletta nedenfor trikkeholdeplassen på Lian i Bymarka. Løypen går langs turstien rundt Lianvannet. Underlaget er grus, og noe stein og røtter. Løypetrase`på 2 km gjennomføres 2 ganger.

Parkering: Lian v/ trikkeholdeplassen og P-plass Solemsveien.

Løypekart