Lengde: 6,5 km

Løypebeskrivelse:  Start og mål på Bekken gård i Estenstadmarka. Løypa vil vekselvis gå etter sti, kjerrevei og noe vei før den kommer inn i lysløypa fram til Tømmerholt. De siste 600m følges veien ned til Bekken og inn til mål.

Parkering: Stor parkeringsplass på  Bekken gård

Løypekart