Lengde: 7,2 km

Løypebeskrivelse:  Start og mål på Bekken gård i Estenstadmarka. Løypa vil vekselvis gå etter sti, kjerrevei og noe vei før den kommer inn i lysløypa fram til Tømmerholt. De siste 600m følges veien ned til Bekken og inn til mål.

Parkering: Stor parkeringsplass på  Bekken gård. Om p-plass blir full benyttes parkering ved NTNU. Ingen parkering langs Estenstadvegen.

Veibeskrivelse til start/målområde: Trykk for kart

Kollektiv transport: Buss nr 3 fra sentrum. Avstigning på holdeplassen Estenstadvegen. ca 800 gange herfra til start/mål.

LØYPEKART